КР Токтомдору

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Токтому 2014-жылдын 22-декабры № 719
Тамекинин зыяны жөнүндө тамеки буюмдарынын кутуларына жана таңгактарына жайгаштыруу үчүн багытталган иллюстрацияланган медициналык эскертүүлөрдүн тизмегин бекитүү тууралуу

Архив

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Токтому 2013-жылдын 11-ноябры № 597
«2013-2020-жылдарда Кыргыз Республикасында инфекциялык эмес оорулардын алдын алуу жана контролдоо программасы жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнүн Токтому 2010-жылдын 2-марты №118
«Кыргыз Республикасынын аймагында соода жүргүзүү эрежелеринин жыйнагын бекитүү жөнүндө»

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому 2009-жылдын 14-апрели № 228
Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн Токтому «Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекинин зыяндуу таасиринен коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу»жана «Жарнама жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамына толуктоолорду жана өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу» Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын долбоорлору жөнүндө