Жетектик колдонмо

ТАМЕКИНИ ТАШТОО БОЮНЧА ЖЕТЕКТИК КОЛДОНМО

МАЗМУНУ

Тамекини таштоо боюнча жетектик колдонмо, обложка

Тамеки – өлүмдүн глобалдуу фактору

Тамеки тартуу: зыяндуу адатбы же оорубу?

Активдүү жана пассивдүү тамеки тарткан адамдын ден соолугуна никотиндин түз таасири менен байланышкан зыяны

Ѳлүмгѳ алып келүүчү химиялык уулуу заттардын аралашмасы

Тамеки – бузуучу

Аргасыз тамеки тартуу

Тамеки тартуу – бронх, ѳпкѳ ооруларынын жана ѳпкѳ рагынын себеби

Электрондук сигареттер – 21–кылымдын ѳлүмгѳ алып келүүсү ойлоп табылгысы

Насвай атуу – ата–бабалардан калган кооптуу мурас

Суу түтүктѳрү (калян) – керектѳѳчүлѳрдүн жанылуусу

Кыргыз Республикасындагы тамекинин эпидемиясы

Тамеки тартууну таштоо боюнча укуктук база

Тамеки тартууну таштоо боюнча стратегия

Кесиптик медициналык кызматкерлердин ролу

Саламаттык сактоонун баштапкы денгээлинде тамеки тарткан адамдарга жардам берүүнү уюштуруу боюнча иш–аракеттердин алгоритми

Адаптацияланган Фагерстром тести боюнча тамекиге кѳз карандуулуктун даражасын баалоо

Тамеки тартууну таштоо ниетин баалоо (адаптацияланган)

5А кыскача консультациялардын стратегиясы

Тамеки тартууну таштоо үчүн 5 күндүк план

Тамеки тартууну таштоого ниети бар адамдарга колдонорлук кенештер

Тамеки тартууну таштоонун артыкчылыктары

Ушул колдонмодо пайдаланылган негизги түшүнүктѳр

Мазмуну

Ушул жетектик колдонмодо пайдаланылган кыскартуулар