ДССУ ТККАК

Тамекини колдонушун жөнгө салуу боюнча эл аралык келишимдер:

ДССУнун* тамекиге каршы күрөшүү жөнүндө алкактык Kонвенциясы (ТККАК)