КР Кодекстери

Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө Кодекси 2021-жылдын 28-октябры № 128

«Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза кодексин, Кыргыз Республикасынын Кылмыш-жаза процессуалдык кодексин, Кыргыз Республикасынын Укук бузуулар жөнүндө кодексин колдонууга киргизүү жана Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2021-жылдын 28-октябры № 126

Кыргыз Республикасынын Салык кодекси 2022-жылдын 18-январы № 3