Биргелешкен буйруктар

Кыргыз Республикасынын Саламаттыкты сактоо министрлигинин №502 2014 жылдын 1 сентябрындагы
Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлигинин №672/1 2014 жылдын 4 сентябрындагы
Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин №366 2014 жылдын 9 октябрындагы
Кыргыз Республикасынын Эмгек, миграция жана жаштар министрлигинин №109-ОД 2014 жылдын 24 сентябрындагы
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ караштуу Жергиликтүү ѳз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттигинин №01-24/92 2014 жылдын 29 сентябрындагы
Кыргыз Республикасынын Ѳкмѳтүнѳ караштуу Дене тарбия жана спорт мамлекеттик агенттигинин №245-О 2014 жылдын 23 сентябрындагы

«Тамекиге кѳз карандылыктын алдын алуу жана кыскартуу, тамекинин жана айланадагы тамекинин тутунунун таасиринен Кыргыз Республикасынын калкынын ден соолугун коргоо боюнча биргелешкен чаралар женундѳ»
Биргелешкен буйрук

Тамекиге каршы күрѳш боюнча Эрежелеринин жыйнагы «Тамекиге көз карандылыктын алдын алуу жана кыскартуу боюнча медициналык- маалымат регламенти»

Отчеттук форма