КР Мыйзамдары

«Кыргыз Республикасынын жарандарынын ден соолугун тамекини, никотинди керектөөнүн кесепеттеринен жана айланадагы тамеки түтүнүнүн жана аэрозолдун таасиринен коргоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2021-жылдын 15-сентябры № 121

«Жарнама жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 1998-жылдын 24-декабры № 155

«Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун 2003-жылдын 21-майындагы тамекиге каршы Алкактык конвенциясы ратификациялоо жөнүндө» Кыргыз Республикасынын Мыйзамы 2006-жылдын 2-марты № 74